επιπέλομαι

ἐπιπέλομαι (Α) [πελομαι]
1. επέρχομαι, προσβάλλω, επιτίθεμαι («τά τ’ ἐπ’ ἀνθρώποισι πέλονται», Ομ. Οδ.)
2. ενσκήπτω («οὐδέ τις ἄλλη νοῡσος ἐπὶ στυγερὴ πέλεται... βροτοῑσι», Ομ. Οδ.)
3. ποιητ. τ. τής μτχ. αορ. β’, ἐπιπλόμενος
α) ο επερχόμενος, αυτός που πλησιάζει, κυρίως για έτος, ενιαυτό (α. «ἀλλ’ ὅτε δὴ ὀγδόατόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε», Ομ. Οδ.
β. «ἐπιπλομένων ἐνιαυτῶν», Ησίοδ.)
β) (με εχθρική σημασία) αυτός που προσβάλλει, που επιτίθεται
γ) (και για νέφος) («ἰὼ σκότου νέφος... ἐπιπλόμενον ἄφατον», Σοφ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπιπλομένων — ἐπιπέλομαι come to pres part mid fem gen pl (epic) ἐπιπέλομαι come to pres part mid masc/neut gen pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπλόμενον — ἐπιπέλομαι come to pres part mid masc acc sg (epic) ἐπιπέλομαι come to pres part mid neut nom/voc/acc sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπλομένη — ἐπιπέλομαι come to pres part mid fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπλομένην — ἐπιπέλομαι come to pres part mid fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπλομένης — ἐπιπέλομαι come to pres part mid fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπλομένοις — ἐπιπέλομαι come to pres part mid masc/neut dat pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπλομένου — ἐπιπέλομαι come to pres part mid masc/neut gen sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπλομένῃ — ἐπιπέλομαι come to pres part mid fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπλόμεναι — ἐπιπέλομαι come to pres part mid fem nom/voc pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπέπλετο — ἐπιπέλομαι come to imperf ind mp 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.